Nové automaty

Nové automaty

Novibra Boskovice s.r.o. disponuje jedním z největších strojních parků vícevřetenových soustružnických automatů v ČR.

Vícevřetenové automaty s šesti a osmi vřeteny jsou specifické soustružnické stroje určené k hromadné a velkosériové výrobě komplexních a velmi přesných dílů. Nákupem nových strojů, plně řízených CNC systémem, zvyšujeme kvalitu a technologickou náročnost našich výrobků a zároveň snižujeme provozní energetické náklady. Díky tomu jsme konkurenceschopní a jsme světovou špičkou v našem oboru. V neposlední řadě je obsluha těchto strojů pro pracovníky, kteří na těchto strojích pracují, komfortnější.

Milan Blaha, mistr výroby

WordPress Lightbox