Mimořádně úspěšný nábor

Mimořádně úspěšný nábor

V roce 2022 jsme navýšili počet zaměstnanců ve výrobě o 40%, přijali jsme více než 170 nových kolegů a kolegyň.
Významný podíl našich výrobních kapacit představuje ukrajinská komunita – trvale zaměstnáváme 120 ukrajinských mužů a žen .
Uprchlíky z Ukrajiny naše firma podporovala již od začátku války- kromě stálé práce jsme ve spolupráci s našimi mistry těmto lidem zajistili kvalitní onboarding a adaptaci, včetně ukrajinských překladatelů a jazykových kurzů češtiny. Po dobu 12ti měsíců poskytujeme ukrajinským zaměstnancům bezplatné ubytování. Vnímáme to jako naši sociální odpovědnost a projev solidarity vůči těmto válkou zasaženým skupinám obyvatelstva.

WordPress Lightbox