Modernizace brusírny

Modernizace brusírny

V roce 2022 dochází k jedné z větších investičních akcí na středisku Brusírna, která je zaměřena na nové stroje a zařízení.

Jedná se o zprovoznění nové brusky pro broušení zápichem a nového stroje pro automatické broušení R30 na dílcích hřídele. Důvodem těchto investic je navýšení kapacit výroby a snížení mzdových nákladů na vícepráce spojené s dokončovacími operacemi na dílcích hřídele. Po zavedení těchto strojů a zařízení do trvalého provozu dojde k navýšení týdenních kapacit o 37 %. Tyto nové stroje nám pomohou zvýšit konkurenceschopnost, bezpečnost práce a dosáhneme 100% kvality.

Pavel Řehula, mistr výroby

WordPress Lightbox